Stichting Lion King weeshuis Bali

 

Stichting Lion King Bali is een stichting die zich richt op hulp aan de allerarmsten en weerlozen in Indonesië. Zij beheert onder andere een weeshuis in Singaraja op Bali waar nu 42 wees- en straatkinderen verblijven die liefdevol worden opgevangen door Marinka en Frankie Portier (oprichters van het project), naar school gaan en voedsel en verzorging ontvangen.

 

Het uitgangspunt bij de hulp is niet het afhankelijk maken van de mensen van de hulp maar er juist  zorg voor dragen dat de instanties zoals het kindertehuis door locale mensen gerund kunnen gaan worden en dat de kinderen een mogelijkheid krijgen om middels scholing in hun eigen toekomst te gaan voorzien.

 

  • Voedselpakketten wegbrengen naar de sloppenwijken
  • Na zondagschool, zwemmen & eten in de haven
  • Verbouwing kindertehuis, fundament voor pilaren
  • Verbouwing kindertehuis, wc's