• RT98 poffertjes bakken, koninginnendag 2009
  • Frank, Beth & Greg 2017 Texel
  • Elsha and Brice in Taree
 

Publicaties en Downloads Anbi

 
Stichting LKB heeft de Anbi status sinds januari 2009 en is van rechtswege per 26 maart 2014 verlengd.
 
ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status maakt het mogelijk als donateur om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook kunt u in aanmerking komen voor extra aftrek van periodieke giften, als u als donateur de gift voor minimaal vijf jaar toezegt en vastlegt in een overeenkomst met de ANBI. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen met ons bestuur.

De ANBI status geeft een stichting ook verplichtingen om transparant te zijn. Hieronder vindt u onze ANBI gegevens  

Wij staan geregistreerd
- bij de Belastingdienst onder RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 8163.67.140
- bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37096053
- met postadres: Alie Postmastraat 19, 1742 SR Schagen  

 

Functie en namen van de bestuursleden:

Voorzitter: Gerrit Jan Knoeff Secretaris: Estrelita Knoeff-Portier Penningmeester: Inge Kremers-Buscop

Beloningsbeleid:

De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers en worden niet beloond.  

Activiteitenverslag:

De activiteiten vindt u in ons Jaarverslag stg LKB 2019.pdf  

 

Financiële verantwoording:

Balans Baten Lasten 2018.pdf

Balans Baten Lasten 2017.pdf 

Balans Baten Lasten 2016.pdf