• Toko Murni in Beverwijk
  • Lisanne en Roel Spijker (Civieltechnisch Adviesbureau Spijker)
 

Publicaties en Downloads Anbi

Stichting LKB heeft de Anbi status sinds januari 2009 en is van rechtswege per 26 maart 2014 verlengd.

ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status maakt het mogelijk als donateur om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook kunt u in aanmerking komen voor extra aftrek van periodieke giften, als u als donateur de gift voor minimaal vijf jaar toezegt en vastlegt in een overeenkomst met de ANBI. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen met ons bestuur.

De ANBI status geeft een stichting ook verplichtingen om transparant te zijn. Hieronder vindt u onze ANBI gegevens

Registratie:

Wij staan geregistreerd
- bij de Belastingdienst onder RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 8163.67.140
- bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37096053
- met postadres: Alie Postmastraat 19, 1742 SR Schagen

Beleidsplan:

De hoofdlijnen van het beleidsplan vindt u in ons: 

Meerjarig Beleidsplan 2015.pdf

 

Functie en namen van de bestuursleden:

Voorzitter: Gerrit Jan Knoeff

Secretaris: Estrelita Knoeff-Portier

Penningmeester: Inge Kremers-Buscop


Beloningsbeleid:

De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers en worden niet beloond.

Activiteitenverslag:

De activiteiten vindt u in ons

Jaarverslag 2017.pdf


Financiële verantwoording:

Balans Baten Lasten 2017.pdf 

Balans Baten Lasten 2016.pdf

Balans Baten Lasten 2015.pdf

   

 

NB: Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frankie & Marinka Portier.