• Bejaarden
 

Bejaardenopvang

Op 15 oktober 2004 sluiten we een 5 jarig huurcontract af voor een oud huis met 6 kamers voor de verzorging van weduwen, omdat er op Bali slechts twee overvolle bejaarden huizen bestaan. Het huurgeld van € 4.000,- wordt gedoneerd door een groep vakantiegangers VWAP (Vacation With A Purpose) onder begeleiding van Dhr. Dave Sutherland uit Hong Kong. Na enkele weken opknapen van het dak, badkamer, keuken en het schilderen van de slaapkamers, beginnen we met de inrichting van slaapkamers & keuken tevens gedoneerd door de VWAP groep.

In een rustig tempo nemen we 1 voor 1 weduwen in, om ervaring op te doen in de verzorging van bejaarden. Alle 6 kamers zijn reeds bewoond en we zijn begin 2007 begonnen met het voorbereiden van een definitieve plek voor onze weduwen. Na de aankoop van een stuk land, zijn we in maart 2007 begonnen met de bouw van ons eigen weduwen‘thuis’

In 2008 hebben we ons nieuw eigen gebouw in gebruik genomen. 

Juni 2008, een heerlijk moment, de verhuizing van het gehuurde weduwenhuis naar hun nieuw gebouwde ‘thuis’ in Panji met frisse kamers, vlak buiten Singaraja. De staf bestaat uit onze ‘dochter’/ studente, Mega en Lestari. Momenteel wonen er 5 weduwen intern in het bejaardenhuis. Er is nog plaats voor 5 extra weduwen in 2009. Dit weduwenhuis wordt financieel gesteund door vrienden uit Hong Kong.

 

In 2016 wordt het weduwenhuis volledig gerenoveerd. Nieuw dak, nieuwe badkamers, keuken etc.