Doneren met belastingvoordeel

Schenken met belastingvoordeel

De Belastingdienst betaalt graag een deel van jouw gift. Als je ons namelijk minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is je gift volledig aftrekbaar van de belasting. En krijg je een deel van je gift terug. Dat noemen we een periodieke schenking. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de Stichting Lion King Bali.

Eenvoudig geregeld

Dankzij een wetswijziging per 1 januari 2014 is het voor een periodieke schenking niet meer noodzakelijk een akte meer op te maken bij de notaris en is een overeenkomst nog makkelijker te regelen. Om de periodieke schenking snel in orde te maken heeft de belastingdienst een formulier overeenkomst periodieke gift in geld opgesteld.

• Print bijgaand formulier periodieke overeenkomst stichting lion king bali voor schenker en ontvanger uit en vul deze in
• Stuur de overeenkomst naar Stichting Lion King Bali, Alie postmastraat 19, 1742 SR Schagen
• Je ontvangt één van de twee formulieren retour met de door Stichting Lion King Bali toegevoegde gegevens
• Je kunt nu jouw schenking als aftrekpost opgeven bij jouw belastingaangifte

Scroll naar boven