Missie & Visie

Singaraja (Lion King) een stad in het noorden van Bali Indonesië. Ooit was Singaraja de grote stad, maar deze reputatie heeft de stad gaandeweg verloren aan Denpasar. De voormalige hoofdstad is zijn functie als haven kwijtgeraakt. De handel neemt terug en de werkloosheid neemt toe wat fataal is voor de stad Singaraja (gokken & drankgebruik). Veel mensen verhuizen naar het zuiden van Bali om werk te vinden in het toerisme.

Door de kinderen een thuis te geven en scholing, willen we de kinderen zelfstandig maken zodat zij de mogelijkheid krijgen om in hun eigen toekomst te kunnen voorzien.

Ons kindertehuis is bewust kleinschalig, zodat ieder kind genoeg aandacht en liefde kan krijgen. Het kindertehuis kan 30 a 40 kinderen huisvesten, afhankelijk van onze financiële situatie zullen wij nieuwe kinderen innemen. 

Onze missie is om de weduwen en wezen een liefdevol thuis te geven in Singaraja en ons gezamenlijk uit te strekken naar de allerarmsten in de nabijgelegen dorpjes. 

Dit doen wij op een praktische manier met de hulp van onze wezen, die o.a. voedselpakketten en warme maaltijden maken. 

Het weeshuis is volledig afhankelijk van giften. Als doel hebben wij zo veel mogelijk fondsen te werven, om zekerheid te krijgen in ons maandelijkse inkomsten zullen wij ons best doen om maandelijkse donateurs te werven.

Scroll naar boven