• Lia Bos
  • Ronde Tafel Schagen 219
  • foto engelse nieuwsbrief
 

Publicaties en Downloads Anbi

Stichting LKB heeft de Anbi status sinds januari 2009 en is van rechtswege per 26 maart 2014 verlengd.

ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status maakt het mogelijk als donateur om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook kunt u in aanmerking komen voor extra aftrek van periodieke giften, als u als donateur de gift voor minimaal vijf jaar toezegt en vastlegt in een overeenkomst met de ANBI. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen met ons bestuur.

De ANBI status geeft een stichting ook verplichtingen om transparant te zijn. Hieronder vindt u onze ANBI gegevens

Registratie:

Wij staan geregistreerd
- bij de Belastingdienst onder RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 8163.67.140
- bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37096053
- met postadres: Alie Postmastraat 19, 1742 SR Schagen

 

Functie en namen van de bestuursleden:

Voorzitter: Gerrit Jan Knoeff

Secretaris: Estrelita Knoeff-Portier

Penningmeester: Inge Kremers-Buscop


Beloningsbeleid:

De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers en worden niet beloond.

Activiteitenverslag:

De activiteiten vindt u in ons

Jaarverslag stg LKB 2019.pdf


Financiële verantwoording:

Balans Baten Lasten 2018.pdf

Balans Baten Lasten 2017.pdf 

Balans Baten Lasten 2016.pdf

 

   

 

NB: Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frankie & Marinka Portier.