• Uitreiking cheque Lion King Bali 2017
  • Mike and Vera Lion King Bali widows home donors
  • Lisanne en Roel Spijker (Civieltechnisch Adviesbureau Spijker)
 

Publicaties en Downloads Anbi

 
Stichting LKB heeft de Anbi status sinds januari 2009 en is van rechtswege per 26 maart 2014 verlengd.
 
ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status maakt het mogelijk als donateur om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook kunt u in aanmerking komen voor extra aftrek van periodieke giften, als u als donateur de gift voor minimaal vijf jaar toezegt en vastlegt in een overeenkomst met de ANBI. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen met ons bestuur.

De ANBI status geeft een stichting ook verplichtingen om transparant te zijn. Hieronder vindt u onze ANBI gegevens  

Wij staan geregistreerd
- bij de Belastingdienst onder RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 8163.67.140
- bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37096053
- met postadres: Alie Postmastraat 19, 1742 SR Schagen  

 

Functie en namen van de bestuursleden:

Voorzitter: Gerrit Jan Knoeff Secretaris: Estrelita Knoeff-Portier Penningmeester: Inge Kremers-Buscop

Beloningsbeleid:

De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers en worden niet beloond.  

Activiteitenverslag:

De activiteiten vindt u in ons Jaarverslag stg LKB 2019.pdf  

 

Financiële verantwoording:

Balans Baten Lasten 2018.pdf

Balans Baten Lasten 2017.pdf 

Balans Baten Lasten 2016.pdf