• Inge, penningmeester
  • Voorzitter, Gerrit Jan
 

Stichting bestuur

Stichting Lion King Bali

Alie Postmastraat 19

1742 SR  Schagen

Tel.    : 0224-292612

KvK registratie 37096053 

 
Voorzitter: Gerrit Jan Knoeff

Secretaris: Estrelita Portier

Penningmeester: Inge Kremers-Buscop

Voor vragen aan het stichtingbestuur:  

[email protected]

 

Gerrit Jan en Estrelita bezoeken Lion King Bali, dec 2018

 

Indien u ons project wilt steunen dan kunt u de bijdrage overmaken op:

IBAN: NL77 INGB 0009 0244 84
t.n.v. Stichting Lion King Bali
Alie Postmastraat 19
1742 SR Schagen

Ook is het mogelijk om uw bijdrage online over te maken direct via Paypal op deze site.

Alvast hartelijk bedankt.

 

ANBI STATUS PER 1 JANUARI 2009!

Vragen aan Marinka en Frankie op Bali:

[email protected]

We vinden het erg gezellig als er Nederlandse sponsors langskomen. Al het bezoek/visite (inclusief bekenden) is alleen mogelijk op afspraak via Email. Afspraken kunnen nooit via onze staf/kinderen of via chauffeurs worden geregeld. Bezoek zonder afspraak met Frankie en Marinka (datum en tijd), is niet mogelijk. Zie bezoekersinfo.

Het Lion King Bali weeshuis kan niet en zal niet werken met vrijwilligers, studenten of stagiaires, ook niet gedurende een dag. We werken alleen met Indonesische staf en onze eigen Lion King studenten, die o.a. de taal, cultuur en werkwijze kennen. Onze kinderen hebben reeds een vol schema. In de 20 jaar dat Lion King Bali bestaat, hebben we nog nooit met stagiaires gewerkt en we zullen dat ook nooit doen.